עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

ועדות

ועדת הדיווחים הכספיים וני"ע

יו"ר: נבו ברנר CFO מטריקס 

יועצים חשבונאיים: רו"ח משה פרץ, שותף, ראש המחלקה המקצועית PwC ישראל 
                           רו"ח גלית ניב-בורשן, שותפה, ראש המחלקה המקצועית, ארנסט אנד יאנג ישראל
יועץ משפטי:          עו"ד נחמה ברין שותפה גולדפרב זליגמן

מטרת הועדה: הועדה מהווה קבוצת התייחסות קבועה להצעות לכללי הדיווח הכספי, תקני החשבונאות והיבטים אחרים הנוגעים לכללי דיווח כספי המגובשים ע"י הרשות לניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. כמו כן,מביאה הועדה עדכונים וחידושים בתחום הדיווח החשבונאי והכספי בארץ ובעולם, ופועלת להידוק הקשר המקצועי מול הרשות לניירות ערך

לדף הבית של הוועדה

 

__________________________________________

הוועדה למס הכנסה

יו"ר: יואב נחשון, סגן נשיא לפיננסים, החברה המרכזית למשקאות קלים

 
יועצים חשבונאיים:
רו"ח דורון סדן
- שותף מסים ומנהל את מחלקת מיסים של PwC ישראל
 
רו"ח שרון שולמן, שותף, מנהל מח' מיסים ארנסט אנד יאנג ישראל
יועץ משפטי:   עו"ד טל עצמון, שותף בכיר גולדפרב זליגמן ושות'
 
ועדת המשנה למס הכנסה עוסקת בקשר עם רשות המסים ולייצוג עמדת הפורום בכל הקשור למס הכנסה.ועדת המשנה למ"ה טיפלה בעבר בנושא הפרה-רולינג, בנושא הגדרת הטיפול בתכנוני מס בכלל ותכנוני מס אגרסיביים,בנושא שווי שימוש הוגן לרכבים צמודים ובשיתוף פעולה עם נציגי רשות המיסים לקביעת מדיניות המיסוי הרלוונטית לעידן ה-
IFRS.


לדף הבית של הוועדה

 

________________________________________________

הוועדה לעידוד השקעות הון

מטרת הוועדה: ועדה זו עובדת תוך שיתוף פעולה צמוד עם מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה. מטרתה העיקרית היא להקים לובי של החברות לשמירת מעמדה התחרותי של ישראל בעולם תוך הענקת עידוד להשקעות בישראל. בעבודתה מול משרד האוצר וועדת הכספים בכנסת, הצליחה הועדה בשנה החולפת למנוע ביטול החוק לעידוד השקעות הון בכלל והמסלול החלופי בפרט.


לדף הבית של הוועדה 

_______________________________________________________

הוועדה למע"מ ולמיסים עקיפים

ועדת המשנה למע"מ ומיסים עקיפים עוסקת בפעילות מול שר האוצר, הכנסת ומנהל רשות המיסים, בסוגיות מיסוי עקיף. 
 יועץ וועדה - דורון סדן - שותף מסים ומנהל את מחלקת המסים של PwC Israel


לדף הבית של הוועדה

_________________________________________________________

הוועדה למיסוי בינלאומי

 
יועצים: רו"ח שרון שולמן - ארנסט אנד יאנג ישראל
ועדת המשנה למיסוי בינלאומי עומדת בקשר עם רשות המיסים בכל הנוגע למיסוי בינלאומי.
יועץ וועדה- דורון סדן - שותף מסים ומנהל את מחלקת המסים של PwC Israel


לדף הבית של הוועדה

________________________________________

תא לקידום חברתי כלכלי בפריפריה

 
יו"ר התא: גיל וייסלר CFO ווישיי ישראל

מטרת התא: מטרת תא זה היא קידום חברתי כלכלי של הפריפריה המקבל ביטוי הלכה למעשה בהרחבת ושמירת הפעילות העסקית הקיימת ובהקמת פעילות עסקית חדשה בפריפריה

 

לדף הבית של הוועדה

ועדת הדיווחים הכספיים וני"ע

ועדת מס הכנסה

הוועדה לעידוד השקעות הון

הוועדה למע"מ ולמיסים עקיפים

הוועדה למיסוי בינלאומי

תא לקידום חברתי כלכלי בפריפריה

עבור לתוכן העמוד