עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
דגל ישראל 1

ניירות עמדה

נייר עמדה איחוד עוסקים

18/06/2017

נייר עמדה - עידוד תמריצים

9/03/2017

האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק 2017

19/01/2017

מכתב לרשות - תזמז שלילי מפעילות שוטפת

29/09/2016

נייר עמדה - עידוד השקעות הון - במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018

12/09/2016

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - פיצוי פיטורין

6/09/2016

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - חברת ארנק

6/09/2016

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - מסים

6/09/2016

האספה הכללית של עמותת ה-CFO לקשרי ממשל ומשק 2016

מתוך הפרוטוקול - על סדר היום
עדכון על ועדת ההיגוי ועל ועדת הביקורת סקירת על פעילות העמותה בשנה החולפת ועל תכנון פעולות לשנה הבאה
27/03/2016

נייר עמדה - הצעת חוק חדלות פרעון

22/02/2016

מסחר במניות הרשומות בבורסות זרות

12/08/2015

נייר עמדה בתגובה לתזכיר חוק הסדרת חובות (ועדת אנדורן)

כל אחד מהצדדים יכול לבחור בכל עת להפסיק את הדיאלוג ולהגיש בקשת פירוק / הקפאת הליכים. למיטב ידיעתנו, אין אח ורע בעולם להוראת חוק המחייבת פניה לבית משפט, לצורך הקפאת הליכים או פירוק. ושוב: בהסדר חוב יש יותר מן האמנות (ההתאמה למקרה הספציפי) ולאו דווקא מן ההליכה לפי כללים נוקשים.
23/06/2015

האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק

מתוך הפרוטוקול - על סדר היום –
עדכון על ועדת ההיגוי ועל ועדת הביקורת
סקירה על פעילות העמותה בשנה החולפת ועל תכנון פעולותיה לשנה הבאה
11/02/2015

טיוטת פניה לממונה על שוק ההון - בחירת העובד את הפנסיה - אוקטובר 2014

בשם עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש את עמדתנו בנושא.
מכתבנו זה מתייחס להבהרה שפרסמה המפקחת, הקובעת שיש להפעיל באופן מיידי את זכותו של כל עובד לבחור לא רק קרן ספציפית, אלא גם הסדר דמי ניהול המוצע לו. דא עקא, הסביבה הרגולטורית אינה בשלה למצב בו העובד בוחר את הקרנות שלו ואינו עושה זאת באמצעות מנהל הסדר של החברה.
21/10/2014

נייר עמדה בתגובה לטיוטת דו"ח הוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי חוב בישראל - יולי 2014

למדנו רבות מעבודת הוועדה ומדו"ח הביניים המקיף שפורסם, וחלק מהמסקנות האירו והעירו לנו
רבות 7 לבקשת הוועדה לקבלת הערות הציבור לדו"ח הביניים, הרינו להעביר התייחסות למספר סוגיות
שעלו מבין שורות הדו"ח.
13/07/2014

טיוטת נייר עמדה הסדרי חוב לאחר המלצות ביניים - יוני 2014

בשם עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש לוועדה את תגובתנו לטיוטת הדו"ח, וזאת בהמשך לנייר שהוגש לוועדה לפני כשנה.
26/06/2014

נייר עמדה סעיף 302 לחוק החברות - מרץ 2014

אנו מתכבדים להסב את תשומת לבכם לסוגיית הצורך, שמכתיב סעיף 302 לחוק החברות, בהכנת דוחות חשבונאיים, סקורים או מבוקרים, באופן ייעודי לצורך חלוקת דיבידנד בחברות בנות של חברות רב לאומיות בישראל.
17/03/2014

נייר עמדה המשך חברות צוברות - דצמבר 2013

בהמשך לנייר העמדה הראשוני בנושא שהוגש בנובמבר נתבקשנו להמשיך ולבחון כמה
נושאים הנוגעים להמלצות.
1/12/2013

נייר עמדה חברות צוברות - נובמבר 2013

1/11/2013

סיכום עמדה בנושא ד"ח סולו - ספטמבר 2013

1/09/2013
עבור לתוכן העמוד