עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
דגל ישראל 1

ניירות עמדה

פרוטוקול אספה כללית של עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק

13/02/2018

מצגת עמותה לאספה הכללית 2018

13/02/2018

מכתב גפני למשה אשר

17/12/2017

מכתב בהול לחכ גפני - תחולת חברות ארנק על חברות גלובליות

3/12/2017
מכתב לחשכל - שיפור עשיית עסקים בישראל

מכתב לחשכל - שיפור עשיית עסקים בישראל

19/11/2017

מכתב למנכ"ל רה"מ שיפור תחרותיות ישראל

1/11/2017
נייר עמדה איחוד עוסקים

נייר עמדה איחוד עוסקים

נייר עמדה המתנגד לכוונת רשות המסים לבטל את איחוד עוסקים במע"מ.
18/06/2017
נייר עמדה - עידוד תמריצים

נייר עמדה - עידוד תמריצים

נייר עמדה בנושא עידוד תמריצים לחברות ממגוון סקטורים.
9/03/2017
האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק 2017

האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק 2017

19/01/2017
מכתב לרשות - תזמז שלילי מפעילות שוטפת

מכתב לרשות - תזמז שלילי מפעילות שוטפת

מכתב לרשות ניירות ערך בנושא הצעה להגדרת "תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת".
29/09/2016
נייר עמדה - עידוד השקעות הון - במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018

נייר עמדה - עידוד השקעות הון - במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018

נייר עמדה למשרד האוצר ולוועדת הכספים בנוגע לתקציב המדינה הדו שנתי 17-18
12/09/2016
נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - פיצוי פיטורין

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - פיצוי פיטורין

נייר עמדה לוועדת הכספים בנוגע לכוונה למסות פיצוי פיטורין כחלק מחוק ההסדרים
6/09/2016
נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - חברת ארנק

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - חברת ארנק

נייר עמדה לוועדת הכספים בנוגע לכוונה למסות חברות ארנק כחלק מחוק ההסדרים
6/09/2016
נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - מסים

נייר עמדה - חוק ההסדרים 17-18 - מסים

נייר עמדה לוועדת הכספים בנוגע לסוגיות המס שנכללו כחלק מחוק ההסדרים
6/09/2016

האספה הכללית של עמותת ה-CFO לקשרי ממשל ומשק 2016

מתוך הפרוטוקול - על סדר היום
עדכון על ועדת ההיגוי ועל ועדת הביקורת סקירת על פעילות העמותה בשנה החולפת ועל תכנון פעולות לשנה הבאה
27/03/2016

נייר עמדה - הצעת חוק חדלות פרעון

22/02/2016

מסחר במניות הרשומות בבורסות זרות

12/08/2015

נייר עמדה בתגובה לתזכיר חוק הסדרת חובות (ועדת אנדורן)

כל אחד מהצדדים יכול לבחור בכל עת להפסיק את הדיאלוג ולהגיש בקשת פירוק / הקפאת הליכים. למיטב ידיעתנו, אין אח ורע בעולם להוראת חוק המחייבת פניה לבית משפט, לצורך הקפאת הליכים או פירוק. ושוב: בהסדר חוב יש יותר מן האמנות (ההתאמה למקרה הספציפי) ולאו דווקא מן ההליכה לפי כללים נוקשים.
23/06/2015

האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק

מתוך הפרוטוקול - על סדר היום –
עדכון על ועדת ההיגוי ועל ועדת הביקורת
סקירה על פעילות העמותה בשנה החולפת ועל תכנון פעולותיה לשנה הבאה
11/02/2015

טיוטת פניה לממונה על שוק ההון - בחירת העובד את הפנסיה - אוקטובר 2014

בשם עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש את עמדתנו בנושא.
מכתבנו זה מתייחס להבהרה שפרסמה המפקחת, הקובעת שיש להפעיל באופן מיידי את זכותו של כל עובד לבחור לא רק קרן ספציפית, אלא גם הסדר דמי ניהול המוצע לו. דא עקא, הסביבה הרגולטורית אינה בשלה למצב בו העובד בוחר את הקרנות שלו ואינו עושה זאת באמצעות מנהל הסדר של החברה.
21/10/2014
עבור לתוכן העמוד