עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
אודות העמותה

עמותת קשרי ממשל ומשק

בר כוכבא, 23 בני ברק

טלפון: 03-5104555

פקס: 03-5170918

lead@cfo-gov.org

אודות העמותה

עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח, המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק הישראלי לבין גורמי הממשל הכלכליים, בכוונה לעשות לשיפור הצמיחה, התעסוקה והשגשוג הכלכלי בישראל. העמותה פועלת לצד פורום CFO, חברים בה ומגבשים את עמדותיה CFOs בחברות המובילות במשק.

בתוך כך תעשה העמותה:
     (א)
למתן היזון חוזר מהשטח, לגורמי הממשל הכלכליים, לרבות קיום סקרים, הכנת ניירות  עמדה, מפגשים וימי עיון.
     
     (ב) להענקת אותות הוקרה לגורמי הממשל הכלכליים שהצטיינו בעשייתם 
לכלכלת ישראל.
     (ג) 
להטמעת חשיבה כלכלית רציונאלית בתהליכי קבלת החלטות בקרב גורמי הממשל הכלכליים.
   
  (ד)
לעשות לקדום התכנון והביצוע של מדיניות כלכלית בישראל.
     (ה)
 לעסוק בכל עיסוק חוקי אחר בתחומי הכלכלה או הממשל, כפי שיוחלט ויאושר על ידי וועדת ההיגוי.

     

תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו, משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל (CFOs החברות המובילות במשק). התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון, מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה, והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג. כתוצאה מכך, ניירות העמדה של העמותה מהווים המצרף המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים. ועדות העמותה הינן קבוצות חברים הפועלים לקידומו של נושא ספציפי מול גורמי ממשל כלכליים.

ועדות

·        ועדות נושאיות יוקמו בנושאים שונים, בהם קיים צורך מתמשך, בהתאם לבקשות חברי העמותה ו/או חברי ועדת ההיגוי.

·        יושבי  הראש של הועדות יהיו CFOs חברי עמותה רלוונטיים לנושא, המוכנים לקחת על עצמם את השקעת הזמן הנדרשת. עדיפות תהיה ליוזמי הועדה.

     תקופת כהונתו של יו"ר הוועדה תמשך כל עוד לא מונה יו"ר חדש.

·        לישיבות הועדות יוזמנו חברי עמותה בלבד.


ועדות להן עומק פעילות אינטנסיבי, יוכלו לתפקד בעזרת ועדת ליבה, ובה מספר מצומצם של עד 10 חברים המוכנים ויכולים להקדיש זמן רב יותר מהרגיל, לפעילותה השוטפת של הועדה: פגישות ושיחות טלפוניות חודשיות, מפגשים עם נציגי רשויות בעניינים שונים שעל הפרק כפעם ברבעון, והכנת טיוטות ניירות העמדה לפני העברתם לחברים להערות
.

תפקידי הליבה (עיקריים):

א.         לעקב אחר כל פרסומי הרשויות.

ב.         לרכז את הנושאים לתגובת העמותה .

ג.          להכין את טיוטות התגובה לפני שליחתן לחברי הועדה/העמותה להערות/תיקונים 
            או תוספות.

ד.         לעשות את הנדרש בכדי לסייע לאימוץ הרשויות את עמדות העמותה .

חברי הועדה הרחבה – מוזמנים:

א.         להעלות נושאים לטיפול הועדה.

ב.         לעבור על טיוטות התגובה שהכינה קבוצת הליבה – לתקן, להעיר ולהוסיף.

ג.          להשתתף בישיבות הועדה הרחבה.

תקנון העמותה

עבור לתוכן העמוד