עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
אודות העמותה

עמותת קשרי ממשל ומשק

בר כוכבא, 23 בני ברק

טלפון: 03-5104555

פקס: 03-5170918

lead@cfo-gov.org

ועדות

ועדת הדיווחים הכספיים וני"ע

יו"ר: נבו ברנר CFO מטריקס 

יועצים חשבונאיים:

רו"ח יעל גרסי, שותפה, ראש מחלקת מסים, PWC ISRAEL                         

רו"ח יפעת פלקון שניידר, שותפה, המחלקה המקצועית EY ISRAEL

יועץ משפטי:        

עו"ד גור נאבל, שותף, מחלקת תאגידים ושוק ההון, גולדפרב גרוס זליגמן זליגמן

מטרת הועדה: הועדה מהווה קבוצת התייחסות קבועה להצעות לכללי הדיווח הכספי, תקני החשבונאות והיבטים אחרים הנוגעים לכללי דיווח כספי המגובשים ע"י הרשות לניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. כמו כן,מביאה הועדה עדכונים וחידושים בתחום הדיווח החשבונאי והכספי בארץ ובעולם, ופועלת להידוק הקשר המקצועי מול הרשות לניירות ערך


לדף הבית של הוועדה

 

__________________________________________

הוועדה למסים

יו"ר: יואב נחשון, סגן נשיא לפיננסים, החברה המרכזית למשקאות קלים

 
יועצים חשבונאיים:
רו"ח אריק בן ישי, שותף, ראש מחלקת מסים, PWC ISRAEL
רו"ח זיו מנור, שותף, ראש מחלקת מסים, EY ISRAEL
יועץ משפטי:  
עו"ד ירון סבר, שותף, ראש מחלקת מסים (משותף), גולדפרב גרוס זליגמן
 
ועדת המשנה למס הכנסה עוסקת בקשר עם רשות המסים ולייצוג עמדת הפורום בכל הקשור למס הכנסה.ועדת המשנה למ"ה טיפלה בעבר בנושא הפרה-רולינג, בנושא הגדרת הטיפול בתכנוני מס בכלל ותכנוני מס אגרסיביים,בנושא שווי שימוש הוגן לרכבים צמודים ובשיתוף פעולה עם נציגי רשות המיסים לקביעת מדיניות המיסוי הרלוונטית לעידן ה-
IFRS.


לדף הבית של הוועדה

 

________________________________________________

הוועדה לעידוד השקעות הון

מטרת הוועדה: ועדה זו עובדת תוך שיתוף פעולה צמוד עם מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה. מטרתה העיקרית היא להקים לובי של החברות לשמירת מעמדה התחרותי של ישראל בעולם תוך הענקת עידוד להשקעות בישראל. בעבודתה מול משרד האוצר וועדת הכספים בכנסת, הצליחה הועדה בשנה החולפת למנוע ביטול החוק לעידוד השקעות הון בכלל והמסלול החלופי בפרט.


לדף הבית של הוועדה 

_______________________________________________________

תא לקידום חברתי כלכלי בפריפריה

 
יו"ר התא: גיל וייסלר CFO ווישיי ישראל

מטרת התא: מטרת תא זה היא קידום חברתי כלכלי של הפריפריה המקבל ביטוי הלכה למעשה בהרחבת ושמירת הפעילות העסקית הקיימת ובהקמת פעילות עסקית חדשה בפריפריה

 

לדף הבית של הוועדה

ועדת הדיווחים הכספיים וני"ע

ועדת מס הכנסה

הוועדה לעידוד השקעות הון

תא לקידום חברתי כלכלי בפריפריה

עבור לתוכן העמוד