עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
אודות העמותה

נייר עמדה בתגובה לטיוטת התוכנית הכלכלית - תקציב המדינה

27/02/2023

בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק, אנו מברכים על הבאת תקציב מדינה מסודר לאישור. לצד זאת אנו מתכבדים להדגיש את עמדתנו בנושא חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית. אנו סבורים כי חקיקה עקרונית מסוג זה אינה דחופה לחוק ההסדרים ויכולה לעבור תהליך רגיל של חקיקה. לו היה נושא תשלום המס דחוף, הייתה עורכת רשות המסים את השומה מיד עם קבלת הדוח או בסמוך לאחר קבלתו. העובדות בפועל הן כי רשות המסים מתפנה לערוך את השומות רק בשלהי התקופה המותרת, ממש ערב התיישנותן. נקדים ונאמר, אנו תומכים בגביית מס אמת, במיגור ההון השחור, בהגדלת השקיפות בטיפול המס, בזירוז הליכי ביקורת ושומה וביצירת ודאות אופטימלית לנישומים ולמדינה לגבי תוצאות המס של מהלכים עסקיים. עם זאת, אנו סבורים כי ראוי להקביל את הזכות המשפטית של נאשם לערער על עונשו, לפני ביצוע העונש, לבין ההחרגה לכלל זה, כפי שמציעה רשות המסים כעת

 

 

לנייר העמדה המלא>>

לכתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד